İletişim
0 216 441 99 69

5-6 Yaş Arası Sınıflarımız

Bu sınıflarımızda 3-4 yaş arası sınıflarımızda yapılan eğitimlerle birlikte aşağıdaki alanlarda çocuklarımızın ilkokula hazırlanması hedeflenmektedir.

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA

Sınıflamalar yapabilme...
1’den 20ye kadar ritmik sayabilme...
Tane kavramı çalışmaları...
Olayları oluş sırasına göre sıralama ve anlatma...
Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt verebilme...
Nesneleri kullanarak basit toplama-çıkarma çalışmaları...
Zıt kavramları tanıma ayırt etme (ilk-son, yarım-bütün, acı-tatlı vb.)...
Ana renkleri tanıma ve tanımlama...
Geometrik şekilleri tanıma ve tanımlama...
Mekânda konum çalışmaları (üst-alt-iç-yan-ön-arka vb.)...
1-10 arası rakamları tanıma...
Parça-bütün ilişkisi kurabilme – Yap-boz çalışmaları...
Vücut parçalarını tanıma ve tanımlama...
Basit örüntü çalışmaları...

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Masa başında oturma ve dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır.
Görsel dikkat çalışmaları...
İşitsel dikkat çalışmaları...
Yaratıcı düşünme ve problem çalışmaları...

DİL GELİŞİMİ ALANINDA

Cümle kurarken kullandığı kelime sayısını arttırma...
Neden, nasıl, kim gibi soru kalıplarını yerinde kullanma ve cevap verme çalışmaları...
Sohbet başlatma ve sürdürme çalışmaları...
Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme yeteneğini geliştirici çalışmalar...
Dinlediği öykü ile ilgili soruları yanıtlama, öykü oluşturma çalışmaları...
Deneyimleriyle ilgili konuşma...

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANINDA

Kendisi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verebilme...
Kendine ait özellikleri tanıtabilme...
Ailesini tanıtabilme...
Kurallara uyma...
Gruba uyum...
Diğerlerine yardım etme...
Nezaket sözcüklerini kullanma...
Basit sorumlulukları yerine getirebilme...
Paylaşma...
Duyguları hakkında konuşma...
Diğerlerinin de duygularını fark edebilme...
Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme...
Gerektiği durumlarda liderliği üstlenebilme...
Kendine güven...