İletişim
0 216 441 99 69

Amacımız

 • 1
  Eğitimi sürekli güncellenen bir süreç olarak değerlendirerek, uzman psikolog ve eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı, mutlu, kendine güvenen, sağlıklı, çevresine duyarlı, kendisini ve başkalarını seven aynı zamanda saygı duyan ve paylaşmayı bilen uygar bireyler olarak yetiştirerek, okul öncesi gelişimlerine yardımcı olmaktır.
 • 2
  Çocuklarımıza kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımaktır.
 • 3
  Çocuklarımıza bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik etmektir.
 • 4
  Çocuklarımızın öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmelerimizin ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlamaktır.
 • 5
  Çocuklarımızın öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlamaktır.
 • 6
  Çocuklarımızın bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturmaktır.
 • 7
  Tüm velilerimizin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuklarımızın ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunmaktır.
 • 8
  Toplumun özelliklerine uygun ve evrensel özellikleri de göz ardı etmemektir.
 • 9
  Eğitimcilerimizin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu sonuçları çocuklara yansıtmaktır.
 • 10
  Çocuklarımıza, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim vermektir.
 • 11
  Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık olmaktır.
 • 12
  Eğitimcilerimiz, velilerimiz ve çocuklarımızın parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır.

Çoçuk ve Eğitim

"Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır."
Mustafa Kemal Atatürk
"Eğitim, anne kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır."
Namık Kemal
"Bilim ve sanat iltifat görmediği ülkeyi terk eder."
İbni-i Sina
"Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insanlıktır."
Victor Hugo
"İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar."
Cervantes