İletişim
0 216 441 99 69

Özel Yeşil & Beyaz Anaokulu

Özel Yeşil & Beyaz Anaokulu olarak amacımız; eğitimde iyi örnekler oluşturmak, kalite ve verimliliği artırmak, kurumsal hedeflere ulaşabilmek, hızla ilerleyen teknolojiyi yakından izlemek, çağdaş yaklaşımları uygulamak ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmektir.

    Kendini mesleğine adamış, öğrencilerini ve öğretmeyi seven eğitimcilerimizle, eğitimi sevgiyle bütünleştiriyor, ”sürekli öğrenen bir kurum olma” ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz mesleki gelişim programlarımızı, proje ve etkinliklerle ilgili hazırlıklarımızı çok önemsiyoruz. Okulumuzun eğitim-öğretim ortamlarında yaptığımız iyileştirmeler ve sahip olduğumuz teknolojik donanımla, eğitim-öğretim süreçlerimizin niteliğini daha da artırarak daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyoruz.
    Hedefimiz; alt yapımız, donanımımız ve köklü kurum kültürümüzle, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, etkin öğretim programlarımız, akademik, sosyal, kültürel ve sportif proje ve etkinliklerimizle, ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkacak bireyler yetiştirmektir.

Eğitimcilerimiz

Çoçuk ve Eğitim

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."
Mustafa Kemal Atatürk
"Çocuk, dünyanın en büyük mutluluğudur."
Dostoyevski
"Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre iş bulmak gerekir."
Eflatun
"Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer."
M. Gandhi
"İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar."
Cervantes
"Eğitim, düşünmek için aklın eğitilmesidir."
Albert Einstein
"Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur."
Thomas Edison