İletişim
0 216 441 99 69

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin;

- Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,

- İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavramalarını sağlamak,

- Başka kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendimizi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak,

- Teknolojik anlamda gelişen dünya koşullarına uyum becerilerini geliştirmek,

- Bilimi kullanarak kendi yaşantılarını iyileştiren, bu süreçte problem çözme basamaklarını takip edebilen, bilimsel okuryazarlık düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek,

- Sorunlar hakkında nesnel ve eleştirel düşünebilme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek,

- Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilincini oluşturmak,

- Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini, yaratıcılıklarını, sanat ve zevk anlayışlarını geliştirmek,

- Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,

- Dünya görüşlerini oluşturmaları için kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamak,

- Liderlik vasıflarını geliştirmelerine yardımcı olmak,

- Ve çocuklarımızı öncelikle iyi bir insan olarak yetiştirmek ilk hedefimizdir.

Çoçuk ve Eğitim

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."
Mustafa Kemal Atatürk
"Çocuk, dünyanın en büyük mutluluğudur."
Dostoyevski
"Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre iş bulmak gerekir."
Eflatun