İletişim
0 216 441 99 69

Sınıflarımız

3-4 Yaş Arası Sınıflarımız

Bu sınıflarımızda eğitim; çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak deneyimli eğitmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.

5-6 Yaş Arası Sınıflarımız

Bu sınıflarımızda, M.E.B. öğretim teknikleri kullanılarak; oyunlar, şarkılar, dans ve drama çalışmaları ile birlikte deneyimli eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımızın bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.

Branş Derslerimiz

İngilizce Dersi

Dil, doğal olarak doğuştan itibaren gelişen bir olgudur. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, öncelikle çocukta dile yönelik ilginin uyandırılmasıdır. Oyunla birlikte verilen bu eğitim, öncelikle; çocuğun kendi ana dili ve kültürünün dışında, başka dil ve kültürlerin varlığının farkına varmasını sağlayacaktır. Yabancı dil programları, erken evrede ve özellikle okul öncesi dönemde yabancı dilin ana dille birlikte verilmesinin uygun bir yaklaşım olduğu inancıyla hazırlanmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, çocuklar yabancı bir dili çok erken yaşlarda kolayca öğrenebilmektedir. Bu görüşler ışığında okulumuzda İngilizce dil eğitimimiz mevcuttur.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden faydalanan bir eğitim yöntemidir. Atölyelerimizin temelini oyun ve canlandırmalar oluşturur.

Derslerimizin temel amacı belirlenen kazanıma bir grup çalışması içinde yaşayarak yaparak ulaşmaktır. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri, beden dilini kullanabilmeleri, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi, grup arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmeleri, yaratıcılıklarının gelişmesi de diğer önemli amaçlarımız arasındadır.

Ders konularımız herhangi bir olay, olgu, duygu, nesne, yaşantı, fotoğraf karesi, yarım bırakılmış bir hikâye v.b olabilmektedir. Yaratıcı drama çalışmalarımızda çocuklar güvenli bir ortamda grup arkadaşları ile birlikte canlandırmalar yaparken zevkli süreçler geçirmenin tadına varıp, hayal dünyalarının sınırlarına yolculuk yapmanın fırsatını bulurlar.

Cimnastik Dersi

Okul öncesi temel jimnastik dersimiz, çocuklarımıza denge ve koordinasyon gibi önemli becerilerle birlikte, heyecan verici aktivitelerle, eğlenceli ve güvenli bir ortamda, uzman antrenörler denetiminde, sağlıklı, aktif bir yaşam tarzının temellerini atmak için harika bir yoldur.

Görsel Sanatlar

Okulumuzda sanat eğitimi öğrencilerimizin aktif katılımları ile başlar. Aktif öğrenme için en uygun ortam, oyunun yanı sıra sanat etkinlikleriyle oluşturulur. Çocukların çok küçük yaşlarda henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini en temel ifade biçimi olan resim ile anlatmaya çalışırlar. Çocukların resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği anlardır.

Sanatı bir ifade biçimi olarak gören okulumuzda, öğrencilerimizin motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeylerinin yükselmesi, estetik beğeni düzeylerinin gelişmesi için görsel sanatlar dersi önem taşımaktadır.

Modern Dans

Modern dans etkinliğinde amaç öğrencilerin fiziksel ve hareketsel gelişimlerine yardımcı olmak, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Dans öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmenin yollarını gösterir.

Dans dersiyle öğrencilerimiz;
• İleriki yaşlarda belirginleşerek düzeltilmesi mümkün duruş hatalarının düzeltilmesine yardımcı olacaktır.
• Disiplin ve özgüven sahibi olacaktır.
• Fiziksel bozuklukların giderilmesine yardımcı olacaktır ve sağlıklı bir fiziksel gelişim gösterecektir.
• Çocuğunuz dans ederken zarafet, ritim, vücut koordinasyonu ve yaratıcılığını geliştirecektir.
• Sosyal anlamda da, yeni arkadaşlar edinerek toplum içinde kendine olan güvenini kazanacaktır.
• Kalabalıkta uyum içerisinde hareket etmeyi öğrenecektir.
• Çocuğunuzun zeka seviyesini yükseltecektir.
• Klasik müzikle iç içe olmasını sağlayacaktır.
• Küçük yaşta keşfedilecek yeteneği ile eğitimine bu dalda profesyonel olarak devam edecektir.

Müzik ve Piyano

Hayatımızın her alanında, her yaşta ve herkese hitap etmesiyle müzik, vazgeçilmezliğini korumaktadır. Bu nedenle, belirlenen eğitsel hedeflere ulaşmak için müzik dersi okulumuzda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Müzik dersinin yanısıra piyano dersimiz de mevcuttur.

Bu dersle beraber kazanılan beceriler;
- Müzik dinleme alışkanlığı kazanırlar.
- Kendilerini rahat ifade edebilirler.
- Ritm ve ses farkındalığı kazanırlar.
- Duygusal,bilişsel,dil ve psikomotor gelişimine yardımcı olur.

Faydalı Bilgiler